Wczytuję dane...
SZCZEGÓŁY
Oprawa: Twarda
Ilość stron: 272 strony, ponad 500 ilustracji
Format: 31X22 cm
Realizacja zamówienia: 24 godzin
Wysyłka od: 10.00 PLN

OPINIA O KSIĄŻCE JACKA JAWORSKIEGO

,,REGINA ARMORUM. RZECZ O LANCY”

,,Regina Armorum. Rzecz o Lancy” to praca wieloletniego sekretarza Klubu Miłośników Dawnych Militariów Polskich, red. nacz. czasopisma ,,Militaria”, Jacka Jaworskiego, stanowiąca przypomnienie o polskim wkładzie do wspólnego dorobku europejskiej myśli militarnej. Można powiedzieć, że lanca, broń, stanowiąca dumę narodową Polaków, po raz pierwszy znalazła w opracowaniu autora tak szerokie pod każdym względem omówienie, a co za tym idzie, należyte uhonorowanie i przypomnienie tego ze wszech miar ciekawego typu broni drzewcowej.

Autor z głębokim znawstwem przedmiotu zajął się tematyką lancy, jej historią i rozpowszechnieniem w wojskach innych krajów. W kolejnych rozdziałach ukazuje na czym polegał fenomen lancy, dokonuje wnikliwej analizy przyczyn dla których właśnie ten typ broni znalazł się w Polsce, a nie gdzie indziej, przedstawia historyczny zarys kształtowania się unikatowej w skali świata sztuki władania lancą, naśladowanej przez kawalerzystów niemal wszystkich armii. Czytelnika niewątpliwie zainteresuje historia i sukcesy lansjerów w państwach europejskich, a także tak egzotycznych jak południowoamerykańskich czy perskich, zwycięstw odnoszonych właśnie dzięki tej broni o polskim rodowodzie.

Novum stanowi przedstawiony w pracy opis posługiwania się lancą w szyku pieszym. Zebrane przykłady zastosowania tej niezwykłej taktyki w armiach wielu krajów stanowią nie tylko ciekawostkę, ale i wkład w ukazanie nieznanych form użycia lancy. Poza przykładami typowych lanc, autor zebrał również niezwykle bogaty materiał, ukazujący nietypowe okazy-dziwolągi, jak np. lanco-pistolety, lance-przecinaki itp. Równie zajmująco przedstawiają się kolejne rozdziały jak te, które omawiają zalety i wady lancy, czy też poruszają kwestię psychologicznego aspektu użycia lancy.

Przedstawiona i szeroko omówiona w pracy problematyka tycząca dziejów lancy stanowi wynik wnikliwie przeprowadzonej przez autora kwerendy materiałów źródłowych, archiwalnych i literatury przedmiotu, ich analizy i prezentacji. Autor dotarł nie tylko do licznych źródeł polskich, ale i zagranicznych o czym świadczy 15-stronicowa bibliografia. Zastosowana przez autora metoda badawcza, sposób dokonywanej analizy tekstów i źródeł, całkowicie spełniają wymogi warsztatu pracy naukowej i odpowiadają kryteriom opracowania naukowego. Jednocześnie praca została napisana przystępnym, komunikatywnym językiem, a miejscami nie jest nawet pozbawiona elementów humorystycznych, czyniąc całość łatwo przyswajalną dla szerszego kręgu zainteresowanych czytelników.

Ważkim atutem pracy jest zaprezentowana w niej, zebrana z różnych źródeł, fascynująca, a dotąd niepublikowana ikonografia, dot. przedmiotu. Szereg ilustracji autor zamówił u artystów, specjalnie do tej książki, dla zobrazowania sytuacji i scen opisywanych w tekście.

,,Regina Armorum” to niezwykle pożyteczna praca, która znacząco wzbogaci naszą wiedzę z dziedziny bronioznawstwa i historii wojskowości.

Dr hab. Konrad Ajewski

Profesor Wydziału Humanistycznego

Akademii Humanistycznej w Pułtusku

Polecamy
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...