Wczytuję dane...
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Bardzo szanujemy przepisy dotyczące bezpieczeństwa danych. Dlatego na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) chcemy Cię poinformować, iż:

 1. Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z obsługą klientów oraz wykonywaniem obowiązków wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej, czyli:
 2. w związku z realizowanymi umowami, bądź do czynności podejmowanych na rzecz ich zawarcia (zgodnie z art. 6 ust 1 lit b) RODO) – obsługa wszystkich transakcji, zleceń i operacji dokonywanych przez klientów i kontrahentów
 3. do wypełnienia obowiązków prawnych, związanych z obrotem handlowym (rozliczanie faktur, archiwizacja dokumentów) – na podstawie art. 6 ust 1 lit c) RODO
 4. do celów rekrutacyjnych – na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust 1 lit a) RODO) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Pracy
 5. do wypełniania obowiązków prawnych wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art 6 ust 1 lit c) RODO)
 6. w pozostałych celach, na podstawie udzielonej zgody klienta (art 6 ust 1 lit a) RODO)
 7. Odbiorcą danych mogą być podmioty świadczące na rzez ADO usługi informatyczne lub inne, ale jedynie w związku z prowadzoną działalnością ADO, w celach służących realizacji zawartych umów bądź zleceń oraz należytego wykonania usług, na podstawie wyraźnego polecenia ADO i zgodnie z przepisami prawa.
 8. ADO może stosować profilowanie, ale zawsze odbywa się to w sposób transparentny i zgodnie z przepisami
 9. Informujemy o prawie dostępu, poprawiania i uzupełniania podanych danych, przenoszenia danych, żądania ograniczenia przetwarzania oraz żądania usunięcia danych (jeżeli na Administratorze nie ciąży obowiązek ich posiadania)
 10. Jeżeli została udzielona zgoda na przetwarzanie danych, można ją w każdej chwili odwołać kontaktując się pisemnie, co nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania przed wycofaniem zgody
 11. Informujemy o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest:

 

GRUPA WYDAWNICZA DARIUSZ MARSZAŁEK OBOZOWA 9B, 32-600 OŚWIĘCIM