MÓJ KOSZYK ×

Brak książek w koszyku

MOJE ULUBIONE ×

Twoja lista jest pusta

Wielkie księstwo litewskie pod rządami Aleksandra Jagiellończyka

Krzysztof Pietkiewicz

Seria: Średniowiecze
Seria: XVI-XVII wiek
65.00
52.00

Dostępność:Niska dostępność na magazynie Wysyłamy w 24h

Udostępnij:

SZCZEGÓŁY
Rok wydania: 2014
Okładka: Twarda
Ilość stron: 342 strony
Format: B5
ISBN: 978-83-7889-195-6

Krzysztof Pietkiewicz (ur. 1950), historyk, profesor na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, specjalizuje się w historii Europy Wschodniej. Należy do pokolenia historyków znanego jako poznańska szkoła lituanistyczna, grupy uczonych wychowanej po II wojnie światowej w Poznaniu na seminarium profesora Henryka Łowmiańskiego. Do najważniejszych w jego dorobku należą prace poświęcone historii Wielkiego Księstwa Litewskiego, m.in.: Kieżgajłowie i ich latyfundium do połowy XVI wieku. Ze studiów nad rozwojem własności ziemskiej w Wielkim Księstwie Litewskim w średniowieczu (1982), oraz prezentowane tu Wielkie Księstwo Litewskie pod rządami Aleksandra Jagiellończyka. Studia nad dziejami państwa i społeczeństwa na przełomie XV i XVI wieku (1985). Jest także wydawcą źródeł historycznych. W ramach publikowanej na Litwie fundamentalnej seriiMetryka Litewska, ogłosił oryginalną 9 Księgę Wpisów, tego zabytku, z rękopisów przechowywanych w Moskwie i Warszawie (Lietuvos Metrika. Lithuanian Metrica. ЛитовскаяМетрика. Knyga Nr. 9. Užrašymų knyga 9, Vilnius 2003). Ponadto jest autorem szeregu studiów źródłoznawczych poświęconych dokumentom łacińskim i ruskim kancelarii litewskiej XV-XVI wieku. Przełożył na język polski i opublikował jeden z najwspanialszych zabytków literatury staroruskiej, Ihumena Daniela z ziemi ruskiej pielgrzymka do Ziemi świętej. »Хожение« Игумена Даниила. (relacja z początku XI wieku), Poznań 2003. Jest także autorem podręczników szkolnych do historii nowożytnej.

Wielkie Księstwo Litewskie pod rządami Aleksandra Jagiellończyka. Studia nad dziejami państwa i społeczeństwa na przełomie XV i XVI wieku, jest zbiorem studiów poświęconych epoce panowania Aleksandra Jagiellończyka w Wielkim Księstwie Litewskim w l. 1492-1506. W tym okresie Litwa straciła mocarstwowe stanowisko Europie Wschodniej, sprawowane od chwili podboju większości ziem ruskich w XIV wieku. W końcu XV wieku rozpoczął się proces utraty zdobyczy litewskich na wschodzie na rzecz Moskwy. Właśnie na panowanie Aleksandra Jagiellończyka przypadł największy wstrząs, utrata około trzeciej części terytorium W. Ks. Litewskiego, czego skutkiem była utrata prestiżu państwa wobec sąsiadów. Wznawiana obecnie książka poświęcona jest analizie procesów rozwoju wewnętrznego W. Ks. Litewskiego i próbie wyjaśnienia przyczyn jego słabości. Rozważania otwiera studium poświęcone kancelarii litewskiej, jako ośrodka kierowania państwem, jego kontaktami zagranicznymi, wzbogacone o analizę zawartości Metryki Litewskiej, oficjalnego kopiariusza dokumentów wydawanych w imieniu władcy, systematycznie prowadzonej właśnie od czasów Aleksandra. W drugim studium scharakteryzowano strukturę administracyjną, W. Ks. Litewskiego, którą tworzyły przekształcone w województwa dawne Ks. Wileńskie i Ks. Trockie oraz Żmudź, a obok nich prowincje ruskie Litwy, Połockie, Witebskie, Smoleńskie, Kijowskie oraz Wołyń i Podole i Ziemie Czernihowsko-Siewierskie ich przywileje ziemskie i prawa. Kolejne studia poświęcone zostały elicie W. Ks. Litewskiego wywodzącej się zasadniczo z nielicznego grona panów litewskich – katolików, sprawujących najwyższe urzędy w państwie, rozdawnictwu dóbr ziemskich, co przekształciło ostatecznie szeregi ekspansywnego bojarstwa litewskiego z okresu XIII-XV w. w ziemian-szlachtę. Ponadto książka zawiera studia nad polityką Aleksandra wobec obu Kościołów chrześcijańskich, katolickiego i prawosławnego oraz wobec Żydów oraz studium polityki wobec miast i finansów państwa. W stosunku do wydania z 1995 r. książka została wzbogacona o monografię dworu litewskiego Aleksandra Jagiellończyka, pracę opublikowaną w 1997 r. w niskonakładowym wydawnictwie litewskim. W stosunku do pierwszego wydania z wyjątkiem pewnych korekt tekst pracy nie został zmieniony, na nowo natomiast opracowano odsyłacze, korzystając z możliwości jakie dała przede wszystkim edycja Metryki Litewskiej i innych materiałów źródłowych, niedostępnych w chwili jej pisania.

Brak opinii

DODAJ TWOJĄ OPINIĘ

wyślij

PŁATNOŚCI

Za zakupy w sklepie można zapłacić Przelewem na rachunek bankowy:

Pekao SA
74 1240 4168 1111 0010 2457 6085

Dariusz Marszałek
ul. Dąbrowskiego 57/4
32-600 Oświęcim

DOSTAWA

  • Przy zakupie powyżej 300 zł przesyłka graits.

Dołącz do naszego

NEWSLETTERA

i bądź na bieżąco z nowościami i promocjami!